Visi Misi TKIT Insan Utama

Visi Misi TKIT Insan Utama (6)

Visi

Terbentuknya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Diknas yang dipadukan dengan muatan lokal yang menjadi ciri khas KB-TKIT Insan Utama.

Main Menu